Name
Filosofiska rummet

Imported items from all feeds

Tid för nya utopier?

I den rådande globala andhämtningen borde kunna finnas utrymme för nya framtidsvisioner. Bengt Brülde, Torill Kornfeldt och Dan Jönsson diskuterar värdet - och den eventuella frånvaron - av sådana.

Feed: Filosofiska rummet feed Source: Filosofiska rummet

Ett liv i osäkerhet

Psykiatern David Eberhard och sociologen Roland Paulsen, båda dessutom flitiga författare, diskuterar en möjlig baksida till den materiella välfärden: Man får tid över att oroa sig.

Feed: Filosofiska rummet feed Source: Filosofiska rummet

Miniatyrvärldens värde

Vad är det som lockar så med förminskade saker och miljöer? Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson, dockteatermakaren Erik Holmström och arkitekten Thomas Hellquist funderar högt.

Feed: Filosofiska rummet feed Source: Filosofiska rummet

Tänka, konkret och abstrakt

Att tänka abstrakt, att höja blicken och se de större sammanhangen, innebär en analytisk förmåga och bildning. Men konkretion är nog en nödvändig förutsättning. Utan träd ingen skog.

Feed: Filosofiska rummet feed Source: Filosofiska rummet